[Rozmiar: 11674 bajtów] [Rozmiar: 111852 bajtów] [Rozmiar: 459 bajtów]

Aktualności Historia Patron Galeria Kontakt




Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Program profilaktyki
Wykaz podręczników
Deklaracja wyboru języka
Oświadczenie rodzica

Projekty edukacyjne
Informacje dla rodziców
Zasady realizacji
Załączniki
Baza tematów

Dla uczniów klas III
Ważne terminy
Szkoły ponadgimnazjalne
Zasady rekrutacji śląsk
Zasady rekrutacji małopolska



Uczniowski Klub Sportowy
im. "PTG Sokół" w Pisarzowicach



Zarząd

Dorota Nikiel – Prezes
Urszula Korczyk – Wiceprezes
Bartłomiej Wieteska – Wiceprezes
Anna Pszczółka – członek zarządu
Gabriel Kinio- członek zarządu
Roman Korczyk – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Ryszard Kostanowicz – przewodniczący
Urszula Bryl – członek komisji
Marek Nycz – członek komisji


Zakres działalności:



Cele statutowe Klubu:

 1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej i edukacyjnych w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej – profilaktyka uzależnień.
 3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:


 1. Wspieranie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć edukacyjnych.
 2. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego.
 4. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.
 5. Upowszechnianie uprawiania indywidualnych i drużynowych dyscyplin sportowych.
 6. Gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na modernizacje i doposażenie placówki oświatowej przy której prowadzona jest działalność statutowa Klubu.
 7. Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków do wyzwalania inicjatyw społecznych dotyczących oświaty i szeroko rozumianej kultury fizycznej.
 8. Szkolenie oraz doskonalenie kadr nauczycieli-instruktorów prowadzących zajęcia edukacyjno-sportowe.
 9. Profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży
 10. Aktywizowanie członków Klubu w działalności na rzecz realizacji celów Klubu
 11. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i za granicą
 12. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową
 13. Utworzenie specjalnego funduszu pomocy dla Klubu
 14. Rozwijanie współpracy ze szkołami w zakresie oświaty i wychowania
 15. Korzystanie z bazy sportowo-rekreacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach.

Działalność sekcji judo:



Główną działalnością Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo. Została ona reaktywowana w roku 2001. Zamierzeniem prowadzących było nawiązanie do tradycji uprawiania tej dyscypliny w latach '80 kiedy trenerem był nieżyjący już Janusz Matera. Jego wychowankowie zdobywali medale na Mistrzostwach Polski różnych grup wiekowych oraz reprezentowali Polskę na arenach międzynarodowych. Do grona najwybitniejszych zawodników zaliczamy Andrzeja Nycz, Marka Wróbla, Pawła Gacka, Mirosława Kudziełkę, Zbyszka Szatana, Bogdana Kulaka. Odradzająca grupa marzyła o osiąganiu wyników swoich poprzedników, tym bardziej że zajęcia odbywały się początkowo w zaadoptowanej sali lekcyjnej, a następnie wyremontowanym pomieszczeniu piwnicznym. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pisarzowicach trenują pod okiem byłych Gwardzistów z Bielska-Białej: Bartłomieja Wieteski, Marka Wróbla, Andrzeja Nycza. Niezrażona grupa szkoleniowców oraz zawodników zarówno warunkami lokalowymi oraz bardzo skromnym zapleczem finansowym, trenuje wytrwale. Po blisko 10 latach treningu osiągnęła fantastyczne wyniki sportowe: Szymon Pękala został Mistrzem Polski Juniorów Młodszych w roku 2010, zajął piąte miejsce na Top Europe Cup w czeskich Teplicach, reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych, wielokrotnie zdobywał medale Pucharów Polski. Konrad Szymala - V miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, wielokrotny medalista Pucharów Polski Juniorów Młodszych (będąc jeszcze młodzikiem). Dawid Pękala - medalista Pucharu Polski Juniorów Młodszych będąc jeszcze młodzikiem, medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Wojciech Pękala - srebrny medalista Pucharu Polski Młodzików. Rokrocznie na Mistrzostwach Śląska różnych grup wiekowych wychowankowie Sokoła przywożą pięć-siedem medali.

Od grudnia 2010 warunki do uprawiania naszej dyscypliny diametralnie się zmieniły. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Macieja Żarskiego możemy trenować na nowym obiekcie sportowym przy Gimnazjum Jana Pawła II w Pisarzowicach. Z całą pewnością wpłynęło pozytywnie na osiągane wyniki. Wymieńmy najważniejsze z nich: Szymala Konrad - został wicemistrzem Polski Juniorów Młodszych, dwukrotnie zdobył srebrny medal na Pucharze Polski w Bytomiu listopad 2011, Skierniewice 2011. Pękala Dawid - brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, piąte miejsce na Pucharze Europy Juniorów Młodszych Berlin 2011, srebrny medalista Pucharu Polski marzec 2011. Zwyciężył w Pucharze Polski Juniorów we Wrocławiu w październiku. Pękala Szymon - został nagrodzony tytułem Nadziei Olimpijskiej przez Starostę Powiatu Bielskiego w styczniu 2011 za osiągnięcia sportowe w 2010 roku, złoty medalista Pucharu Polski Juniorów Sochaczew wrzesień 2011, srebrny medal Pucharu Polski Juniorów Łódź czerwiec 2011. zdobył drugie miejsce na Pucharze Polski Juniorów we Wrocławiu w październiku. Pękala Natalia- zdobyła srebrny medal na Pucharze Polski Młodziczek w październiku 2011, zaś w listopadzie zajęła drugie miejsce na Pucharze Polski Juniorek Młodszych w Bytomiu. Również Wojciech Pękala zdobył trzecie miejsce na Pucharze Polski Juniorów we Wrocławiu w październiku.
W styczniu 2011 roku na Mistrzostwach Śląska łącznie zdobyliśmy pięć medali oraz dwa piąte miejsca. Łącznie w roku 2011 zdobyliśmy dwa medale Mistrzostw Polski, piąte miejsce na Pucharze Europy Juniorów Młodszych, oraz dwanaście medali z Pucharów Polski różnych grup wiekowych.

Szkolenie możliwe jest dzięki środkom otrzymywanym z Gminy Wilamowice, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, środków pozyskiwanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W dowód uznania za pracę z młodzieżą oraz osiągnięcia sportowe zawodników Polski Związek Judo wraz Ministerstwem Sportu i Turystyki przyznał nam komplet maty judo wartości ponad 45 000 zł.

[Rozmiar: 117651 bajtów]

Japan Tour!



W dniach od 29 stycznia do 14 lutego 2013 zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego im.”PTG Sokół” w Pisarzowicach udali się na zgrupowanie szkoleniowe do Japonii. Byliśmy członkami siedemnastoosobowej ekipy reprezentującej nasz kraj.
Na celowniku naszych judoków był Uniwersytet w Tsukubie, jeden z najmocniejszych ośrodków judo w Japonii. Trening prowadził Kosei Inoue – Mistrz Olimpijski (3-krotny Mistrz Świata) wraz z Trenerem Okadą – 2-krotnym Mistrzem Świata, brązowym medalistą IO. Na treningach można było się sprawdzić w walce między innymi z Takashi Ono – dwukrotnym brązowym medalistą Mistrzostw Świata, Hiroyuki Akimoto – Mistrzem Świata Seniorów i Juniorów, Mistrzem Azji, Junpei Morishita – Mistrzem Świata i Mistrzem Azji czy z 21-letnim Yuki Nishiyama, który na razie ma w dorobku „jedynie” Mistrzostwo Świata Juniorów i 8 medali Pucharów Świata. Dziewczyny też miały mocne zawodniczki m.in. Akari Ogata – srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Świata, Tomoko Fukumi – Mistrzyni i dwukrotna Wicemistrzyni Świata oraz 19-sto letnia Hiromi Endo – Mistrzyni Azji Seniorek, Mistrzyni i Wicemistrzyni Świata Juniorek. Wymienianie wszystkich zajęłoby zbyt czasu.
Dzień rozpoczynał się od 45-minutowego rozruchu, na którym nie było biegu ciągłego, lecz przyspieszenia od 50 do 400 metrów. Nie były to jednak zajęcia nudne, ponieważ każdego dnia tygodnia plan rozruchu był inny. Poranki organizowaliśmy sobie sami, ale ze względu na mocny rozruch i 3-godzinne popołudniowe randori było to rozciąganie, trening techniczny na macie, bieg ciągły lub po prostu spacer. Najistotniejszym elementem dnia był popołudniowy trening na macie. Każdy z nich opierał się na randori (walki szkoleniowe), które nie zajmowało mniej niż 60 minut czasu walki, czasami było to nawet ponad 100 minut. W konfrontacji z Japończykami widać było przewagę gospodarzy w walce o uchwyt, jednak od pierwszego treningu Nasi zawodnicy prezentowali się bardzo dobrze i wykazywali wolę walki przez co zyskali szacunek zawodników z Tsukuby. Trening w tak silnej grupie stworzył naszym zawodnikom możliwość nauki, jakiej nie zaznaliby trenując w kraju.
Udało się też zwiedzić Tokyo. Nasza grupa była między innymi w Kodokanie (Japońska Federacja Judo), zwiedzając Muzeum Kodokanu, pod świątynią Senso-Ji w Asakusie, słynnym skrzyżowaniu Shibuya, Muzeum miasta Edo (Tokyo), Parku UENO, Ogrodzie cesarskim przy Pałacu cesarskim, dzielnicy elektroniki Akihabarze Nasza ekipa została ciepło pożegnana, wszyscy uczestnicy obozu stanęli na wysokości zadania i starali się poznać podstawy kultury japońskiej oraz podstawowe zasady kulturalnego zachowania. Pragniemy gorąco podziękować Panu Burmistrzowi Marianowi Treli, który wsparł finansowo całe przedsięwzięcie. Chcemy również podziękować wszystkim mieszkańcom Pisarzowic którzy pomogli w sfinansowaniu tego zgrupowania dzięki datkom na kalendarz UKS-u na rok 2013. Żywimy nadzieję, że wychowankowie Sokoła nie zawiodą naszych oczekiwań i nadal będą Nas cieszyć swoimi osiągnięciami.

[Rozmiar: 117651 bajtów]



Szkoła partnerska
Wywiad z M. Żarskim
Współpraca

Nabór
Podanie
Zasady rekrutacji

Z galerii zdjęć